Swiatzdrowia24.pl

Zdrowie i medycyna

System weryfikacji autentyczności leków – co warto o nim wiedzieć?

swal

Problem podrobionych leków dostępnych w obiegu niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo dla pacjentów. Skutecznym sposobem na jego wyeliminowanie na terenie naszego kraju jest tzw. dyrektywa fałszywkowa, która wprowadza obowiązek weryfikacji wszystkich produktów leczniczych trafiających do sprzedaży, dystrybucji. Zadanie to w praktyce ułatwia system weryfikacji autentyczności leków, którego celem jest sprawdzenie oryginalności leku przed jego wydaniem pacjentowi.

Jak wygląda weryfikacja autentyczności leków w praktyce?

Od 9 lutego 2019 r. w naszym kraju istnieje oficjalny obowiązek weryfikowania autentyczności leków zanim trafią one do sprzedaży. Każdy legalny produkt leczniczy posiada na swoim opakowaniu dwa zabezpieczenia, które pozwalają zarówno na sprawdzenie jego oryginalności, jak i integralności opakowania. Służy temu unikalny identyfikator (UI) w postaci kodu 2D oraz elementy wskazujące na otwarcie opakowania (ATD). Obowiązek weryfikacji leków został nałożony na wszystkie osoby uprawnione do wydawania pacjentom produktów leczniczych objętych serializacją – w tym m. in. farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowników. 

Weryfikacja autentyczności leków jest w praktyce realizowana za pomocą specjalnych systemów weryfikacji autentyczności leków, do których należy m. in. SWAL, opracowany przez polską spółkę technologiczną Lideo. System weryfikacji autentyczności leków znacząco ułatwia i usprawnia proces sprawdzania produktów leczniczych oraz pozwala wyeliminować problem fałszowania wyrobów leczniczych, który niesie ogromne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjentów. SWAL firmy Lideo, pozwala na sprawdzenie autentyczności leków w dwojaki sposób – za pomocą profesjonalnego terminala skanującego oraz smartfona. Oprócz standardowych funkcji, oferuje także obsługę kodów zagregowanych, która to funkcja znacząco przyspiesza proces przyjmowania leków dostarczanych do placówki w opakowaniach zbiorczych i sprawdzenia ich autentyczności w centralnej bazie leków (PLMVS).

Dlaczego warto zainwestować w dobrej jakości system weryfikacji autentyczności leków?

Wysoka funkcjonalność oraz intuicyjna obsługa pozwalają na sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi przyjmowanie produktów leczniczych oraz sprawdzanie ich autentyczności zanim zostaną wydane pacjentowi. Korzystanie z dobrej jakości systemu chroni miedzy innymi aptekę lub hurtownię przed dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, jakie wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r. . Wtedy to zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy Prawa Farmaceutycznego wprowadzająca kary finansowe za brak weryfikacji autentyczności leków oraz za niewycofanie niepowtarzalnego identyfikatora. Wysokość kar jest różna dla różnych podmiotów, a można je nałożyć na wytwórców, importerów, hurtownie farmaceutyczne oraz apteki.

Karze za brak realizacji obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności produktów leczniczych podlegają:

  • Podmiot odpowiedzialny – do 500 tys. zł; 
  • Wytwórca lub importer – do 500 tys. zł; 
  • Hurtownia farmaceutyczna – do 500 tys. zł; 
  • Apteka (w tym apteka szpitalna, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej) – do 20 tys. zł.

Tym bardziej warto więc zadbać o posiadanie godnego zaufania oprogramowania, które pozwoli na zgodną z obowiązującymi przepisami weryfikację serializowanych produktów leczniczych.

Poradnik branżowy dla farmaceutów

Aby jak najlepiej przygotować się do nadchodzących zmian w Prawie Farmaceutycznym i uniknąć kar finansowych, niezbędna jest wiedza merytoryczna. Wsparciem w tym zakresie jest dostępny w formie e-booka poradnik branżowy pt. „Dyrektywa fałszywkowa w praktyce, a rynek ochrony zdrowia opracowany przez Lideo.

Poradnik jest podsumowaniem kluczowych założeń Dyrektywy fałszywkowej, to także kompleksowa baza wiedzy dla farmaceutów, a także drogowskazem dla aptek szpitalnych i otwartych w dobie kolejnych regulacji prawnych.

E-book można pobrać pod linkiem: https://bit.ly/PoradnikBranżowy_DyrektywaFałszykowa

Dlaczego SWAL?

SWAL marki Lideo to stabilny, polski system weryfikacji autentyczności leków, który powstał w ścisłej współpracy ze szpitalami. Jego zaletą jest działanie w trybie offline, co pozwala na kontynuowanie pracy przy braku dostępu do internetu, a nawet przerwy w dostawie prądu. System jest na bieżąco aktualizowany pod względem prawnym w obszarze antyfałszywkowej weryfikacji leków, co daje korzystającym z niego podmiotom gwarancję postępowania w zgodzie z aktualnymi wytycznymi. Pełny wgląd w historię wykonanych operacji pozwala natomiast sprawować lepszą kontrolę nad procedurami związanymi z weryfikacją autentyczności leków oraz czuwać nad prawidłową pracą apteki i jej pracowników.