Swiatzdrowia24.pl

Zdrowie i medycyna

Tlenoterapia Olsztyn – nowy sposób łagodzenia i rozwiązywania problemów zdrowotnych

tlenoterapia Olsztyn

Tlenoterapia hiperbaryczna dostarcza pacjentom wysoką dawkę tlenu w komorze ciśnieniowej. Taka terapia oferuje klientom różne korzyści i może być stosowana w leczeniu różnych chorób. Może być podstawowym sposobem leczenia niektórych zaburzeń. Często też jej stosowanie łączy się z antybiotykami i zabiegami chirurgicznymi.

Około 15–20% hospitalizowanych pacjentów wykazuje hipoksemiczną niewydolność oddechową, której towarzyszy konieczność suplementacji tlenem. Tlenoterapia hiperbaryczna została zaproponowana jako alternatywne podejście terapeutyczne do hipoksji związanej z COVID-19. Uważa się ją za skuteczną terapię zastępującą każdą formę niedoboru tlenu. Tlenoterapia Olsztyn jest leczeniem nieinwazyjnym i służy jako terapia podstawowa lub wspomagająca w różnych schorzeniach. Jej skuteczność została udokumentowana w kilku chorobach ogólnoustrojowych, takich jak tętniczy zator gazowy, zatrucie tlenkiem węgla, choroba dekompresyjna, zmiażdżenia i owrzodzenie stopy cukrzycowej.

Na czym polega tlenoterapia Olsztyn?

Tlenoterapia Olsztyn polega na przerywanym stosowaniu tlenu o wysokim stężeniu w ciśnieniu otoczenia wyższym niż jedna atmosfera bezwzględna. Zabieg wykonywany jest wewnątrz specjalnej komory hiperbarycznej w celu zwiększenia ilości tlenu rozpuszczonego w tkankach organizmu. Dzięki temu można zwiększać krążenie i dostarczanie tlenu pod wysokim ciśnieniem, a wychwyt tkankowy jest skuteczniejszy i poprawia hipoksję u pacjentów. Ponadto hiperoksygenacja krwi tętniczej tlenem rozpuszczonym w osoczu podczas tlenoterapii w Olsztynie ma silne działanie przeciwzapalne i może mieć bezpośredni wpływ wirusobójczy na COVID-19. Wstępne dowody kliniczne leczenia tą metodą u pacjentów z hipoksemią COVID-19 wykazały poprawę kliniczną, np. zmniejszenie liczby przyjęć na oddziały intensywnej terapii i zapobieżenie przejściu na wentylację mechaniczną.

Jakie ryzyko niesie ze sobą tlenoterapia?

Tlenoterapia jest uważana za terapię bezpieczną i niskiego ryzyka. Nie ma przeciwwskazań do stosowania jej u pacjentów z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi czy grzybiczymi. Jedynymi głównymi przeciwwskazaniami do tlenoterapii są: nieleczona odma opłucnowa i niewydolność oddechowa wymagająca wentylacji mechanicznej. Ostatnie badania wskazują, że tlenoterapia może mieć decydujące znaczenie dla poprawy wyników leczenia u pacjentów z zapaleniem płuc, zwłaszcza we wczesnych stadiach, a także może być korzystna w okresie intubacji.

Tlenoterapia hiperbaryczna zwykle nie ma skutków ubocznych. Niektórzy pacjenci zgłaszają „trzeszczenie” w uszach między zabiegami. Można to złagodzić w ten sam sposób, w jaki rozwiązuje się problem zmian ciśnienia podczas lotu samolotem. Oczywiście, jak wszystkie zabiegi medyczne, tlenoterapia hiperbaryczna niesie ze sobą pewne zagrożenia, ale są one dość rzadkie i zostaną omówione z Tobą przed wyrażeniem zgody na terapię.

Jak działa tlenoterapia?

Normalnie powietrze, którym oddychamy, zawiera 21 procent tlenu. Pacjenci poddawani tlenoterapii hiperbarycznej oddychają 100% tlenem w komorze ciśnieniowej. To znacznie zwiększa ilość tlenu dostarczanego przez krew do tkanek ciała. Korzyści z tej terapii wynikają ze wzbogacenia krwiobiegu w tlen.

Korzyści z terapii:

  • Przyspieszone gojenie się ran
  • Zwiększone dostarczanie tlenu do uszkodzonej tkanki
  • Lepsza kontrola infekcji
  • Przyspieszone tworzenie naczyń krwionośnych
  • Uratowanie uszkodzonych tkanek
  • Zmniejszone działanie substancji toksycznych
  • Redukcja lub eliminacja przeszkód związanych z pęcherzykami gazu

Zabiegi tlenem hiperbarycznym odbywają się podczas wygodnego leżenia w komorze. Zasadniczo nie poczujesz się inaczej niż gdybyś leżał we własnym łóżku. Podczas terapii można słuchać muzyki, oglądać telewizję lub drzemać. W niektórych momentach zabiegu możesz odczuwać uczucie pełności w uszach, ponieważ bębenki uszne reagują na zmiany ciśnienia, podobnie jak podczas lotu samolotem lub zjazdu z góry. Przed zabiegiem nauczysz się kilku prostych metod, aby uniknąć dyskomfortu w uchu.