Swiatzdrowia24.pl

Zdrowie i medycyna

Terapia DDA – nowy etap w życiu

terapia DDA

Dorastanie w rodzinie, w której nadużywany był alkohol, bywa źródłem problemów w dorosłym życiu. Kłopoty emocjonalne, trudności w nawiązywaniu trwałych relacji, niepewność jutra i odczuwanie lęku lub poczucia winy – to coś, co regularnie towarzyszy w różnym natężeniu dorosłym dzieciom alkoholików (DDA). Brak przewidywalności i bezpieczeństwa utrudnia prawidłowy rozwój osobowości Doświadczane trudności mogą rozwinąć się do różnych zaburzeń, na przykład: depresji, zaburzeń afektywnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych. Nie jest to jednak sprawa nie do naprawienia. Psychoterapia pomaga przepracować trudne doświadczenia z przepości i wyrównać deficyty, a także lepiej funkcjonować na co dzień. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich wychował się w takiej rodzinie – wówczas zdecydowanie warto rozważyć taki krok. 

1. Terapia dla dorosłych dzieci alkoholików

2. Terapia DDA – pierwszy krok do bardziej szczęśliwego życia

Terapia dla dorosłych dzieci alkoholików

Jak pokazuje praktyka, duży odsetek dorosłych to właśnie DDA. Okazuje się że, że część takich dorosłych dzieci alkoholików albo sama ulega nałogowi, albo wiąże się z partnerem, który nadużywa alkoholu. Dorastając u boku pijącego rodzica, dzieci wybierają różne strategie rdzenia sobie, które obecne są też w dorosłym życiu, i które usztywniają zachowani, nie pozwalając na elastyczne reagowanie do okoliczności. Trudniej też im zbudować stabilne i satysfakcjonujące związki. Brak umiejętności prowadzenia rozmowy o własnych uczuciach i potrzebach jest też przyczyną narastającej frustracji, co z kolei przekłada się na wyższy odsetek rozwodów

Dla DDA  kontakty z innymi ludźmi nierzadko są powodem stresu. Poczucie niższości, brak pewności siebie, nieufność, trudności w nawiązywaniu relacji – to wszystko skłania osoby dorosłe do rozpoczęcia terapii grupowej lub indywidualnej. Jest to krok ku lepszemu, bardziej satysfakcjonującemu życiu. Terapia DDA Warszawa Śródmieście jest dedykowana wszystkim osobom, które z powodu dorastania w rodzinie alkoholowej odczuwają dyskomfort w swoim codziennym funkcjonowaniu.

Terapia DDA – pierwszy krok do bardziej szczęśliwego życia

Dzieci w rodzinach alkoholowych zwykły wypracowywać określone strategie radzenia sobie z napięciem, unikania niebezpieczeństw lub dbania o rodzinę. Te strategie i przyjmowane role mają one swoją kontynuację w dorosłym życiu. Bywają to konfliktów z prawem albo błaznowanie czy nadmierne wycofywanie się i niedbanie o swoje potrzeby albo przejmowanie nadmiernej odpowiedzialności i spalanie się. Przepracowanie swoich problemów oraz inwestycja we własny rozwój dobrostan są nie do przecenienia. Nigdy nie jest za późno na zmianę, a praca nad własnymi problemami emocjonalnymi pomaga wyjść na prostą i cieszyć się pełnią życia bez lęku i strachu. Nigdy nie jest też za późno na podjęcie takiej terapii – praca nad poprawą komfortu swojego życia jest wskazana w każdym wieku.